Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
2VWL102İktisada Giriş II2+2+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Almanca
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İktisat (Almanca)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilere; temel iktisat konularını, teorilerini ve analiz araçlarını tanıtmak. (Den Studierenden die Grundlagen volkswirtschaftlicher Themen, Theorien und Analysewerkzeuge zu vermitteln)
Dersin İçeriği Ders, öğrenciler için modern (mikro ve makro) iktisat teorilerine ve politikalarına bir başlangıç yapmakta ve ilk dönemki VWL101 dersini alan öğrenciler için temel iktisat bilgilerini aktarmayı sürdürmektedir. (Eine Einführung in moderne Theorien und Strategien der Volkswirtschaftslehre mit besonderem Schwerpunkt auf grundlegenden makroökonomischen Themen)
Dersin Yöntem ve Teknikleri Düz Anlatım (Takrir) ve Problem Çözme
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hamza Polattimur
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Hamza Polattimur
Prof.Dr. Kersten Kellermann
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim Başaran
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Mankiw, N. G. and M. P. Taylor (2014), Economics, 3rd Edition, Cengage Learning.
Mankiw, N. G. und M. P. Taylor (2018), Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 7. Auflage, Schäffer Poeschel Verlag, Stuttgart.
http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %0

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Final 1 % 60
Toplam :
3
% 160

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 8 112
Ara Sınavlar 1 1 1
Uygulama 12 3 36
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 179

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Temel makro iktisat teorilerine aşina olmak (Mit grundlegenden makroökonomischen Theorien vertraut sein)
2 Başlıca makroekonomik sorunları analiz edebilmek için gerekli temel iktisat aletlerini öğrenmiş ve uygulayabiliyor olmak (Beherrschung der grundlegenden VWL-Werkzeuge zur Analyse wichtiger makroökonomischer Probleme)
3 Makroekonomik sorunları üzerine düşünüp, öğrenilen modellerle çözümler sunabilmek. (Makroökonomische Probleme mit den erlenten Methoden zu untersuchen und Lösungsvorschläge zu machen)


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Arzın Arkaplanı (Hintergründe zum Angebot) http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
2 Monopol ve Oligopol (Monopol und Oligopol) http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
3 Makroekonomik Veriler (Makroökonomische Daten) http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
4 Üretim ve İktisadi Büyüme (Produktion und Wachstum) - 1 http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
5 Üretim ve İktisadi Büyüme (Produktion und Wachstum) - 2 http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
6 Para Sistemi, Para Arzı Artışı ve Enflasyon (Monetäres System, Geldmengenwachstum und Inflation) - 1 http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
7 Para Sistemi, Para Arzı Artışı ve Enflasyon (Monetäres System, Geldmengenwachstum und Inflation) - 2 http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
8 Açık Ekonomi (Offene Volkswirtschaft) - 1 Ara Sınav http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
9 Açık Ekonomi (Offene Volkswirtschaft) - 2 http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
10 Açık Ekonomi (Offene Volkswirtschaft) - 2 http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
11 Konjonktür Dalgalanmaları (Konjunkturzyklen) http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
12 IS-LM Modeli (IS-LM Modell) http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
13 AS-AD Modeli (AS-AD Modell) http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
14 Phillips Eğrisi (Phillipskurve) http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/
15 Final Sınavı (Endprüfung) http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/ http://kovl.li/vwl-102-einfuehrung-in-die-volkswirtschaftslehre-2/


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 1 4 3 4 4 2 2 2 3
Ö1 5 1 4 2 3 4 2 2 2 3
Ö2 5 2 3 3 4 4 2 2 2 4
Ö3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.tau.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=59186&lang=tr