Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
4VWL208Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Almanca
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İktisat (Almanca)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilere; doğal kaynakların tüketimi/kullanımı ile küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre üzerindeki insan kaynaklı olumsuz dışsallıkların ekonomik analizini öğretmek. [Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, die negativen externen
Umwelteffekte, insbesondere der globalen Erwärmung und des Klimawandels sowie
der menschlichen wirtschaftlichen Aktivitäten, die die Nutzung / den Verbrauch
natürlicher Ressourcen erfordern, zu analysieren.]
Dersin İçeriği Doğal kaynaklar iktisadı, çevre iktisadı, ekolojik iktisat, enerji iktisadı, kürsel ısınma ve iklim değişikliğinin iktisadı, degrowth, sürdürülebilirlik. [Ökonomik der natürlichen Ressourcen, Umweltökonomik, ökologische Ökonomik,
Energieökonomik, Ökonomik der Erderwärmung und des Klimawandels, der
Degrowth- oder Post-Growth-Ansatz und die wirtschaftliche/ökologische
Nachhaltigkeit]
Dersin Yöntem ve Teknikleri Düz anlatım, problem çözme, tartışma.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aykut Kibritçioğlu
Dersi Verenler Prof.Dr. Aykut Kibritçioğlu
Prof.Dr. Michael Ahlheim
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Nur Banu Kartal
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Ringel, M. (2021): Umweltökonomie. Springer-Gabler.
Sturm, B.; C. Vogt (2018): Umweltökonomik. Springer.
https://classroom.google.com
https://classroom.google.com
https://classroom.google.com
https://classroom.google.com

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %25
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %75
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %0

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 8 112
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 158

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İnsan etkinliklerinin çevre üzerinde yarattığı negatif dışsallıkların iktisadi analizinin öğrenilmesi [Beherrschung der wirtschaftswissenschaftlichen Analyse negativer externer Effekte menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt]
2 Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin iktisadi analizinin başlangıç düzeyinde öğrenilmesi [Einführung in die wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Erderwärmung und des Klimawandels]
3 Büyümeme (degrowth) ve sürdürülebilir kalkınmanın hangi ulusal ve uluslararası koşullarda mümkün olabileceğinin kavranması [Nationale und internationale Machbarkeit von Degrowth und nachhaltiger Entwicklung]


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Derse Giriş ve Dersin Planı (Einführung und Plan der Vorlesung) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
2 Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadındaki Temel Kavramlar ve İlişkiler/Etkileşimler (Grundbegriffe und Beziehungen in der Umwelt- und Ressourcenökonomik, URÖ) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
3 Çevre İktisadı, Ekolojik İktisat, Doğal Kaynaklar İktisadı, Enerji İktisadı ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki ve Farklılıklar (Beziehungen und Unterschiede zwischen Umweltökonomik, ökologische Ökonomik, Ökonomik der (natürlichen) Ressourcen, Energieökonomik und nachhaltige Entwicklung) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
4 Uzun Vadeli İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorilerine Kısa Bir Bakış (Ein kurzer Blick zu den Theorien des langfristigen Wirtschaftswachstums und der Entwicklung) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
5 Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin İktisadi Analizine Kısa Bir Giriş (Eine kurze Einführung in die Ökonomik der Erderwärmung und des Klimawandels) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
6 Çevre İktisadı Bağlamında "Aşırı Nüfus Artışı", "Aşırı Tüketim", Yoksulluk ve Eşitsizlik Arasındaki Etkileşimler (Umwelt und die Beziehungen zwischen Bevölkerungswachstum („Overpopulation“), „Overconsumption“, Armut und Ungleichheit) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
7 Kaynak Etkililiği (Enerji Verimliliği) ve Ekolojik Ayakizi Kavramı (Ressourceneffizienz (Energieeffizienz) & Ecological-Footprint) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
8 Çevre ve Uluslararası Göç (Umwelt und internationale Migration); Arasınav Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
9 Çevre İktisadının Mikroekonomik Temellerine Kısa Bir Giriş (Eine kurze Einführung in die mikroökonomischen Grundlagen der Umweltökonomik) Ahlheim, https://classroom.google.com
10 Sürdürülebilirlik ve Doğal Kaynakların Optimal Kullanımı (Nachhaltigkeit und die optimale Nutzung natürlicher Ressourcen) Ahlheim, https://classroom.google.com
11 Çevre İle İlgili Piyasa Başarısızlığı ve Çevre Politikası Araçları (Marktversagen im Umweltbereich und umweltpolitische Instrumente) Ahlheim, https://classroom.google.com
12 İktisadi Çevre Değerlemesi ve Çevre İle İlgili Maliyet-Fayda Analizi (Ökonomische Umweltbewertung und Nutzen-Kosten-Analysen im Umweltbereich) Ahlheim, https://classroom.google.com
13 Enerjide Geçiş ve "Büyük Dönüşüm" İhtiyacı (Energiewende (Energy-Transition) und die Notwendigkeit der globalen „Großen Transformation“) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
14 Kapanış Değerlendirmesi ve Final Sınavı İçin Tavsiyeler (Abschliessende Bewertung und Empfehlungen für die Endprüfung) Kibritçioğlu, https://classroom.google.com
15 Final Sınavı Kibritçioğlu, https://classroom.google.com


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Ö1 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4
Ö2 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5
Ö3 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.tau.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=59204&lang=tr