Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
5VWL301Uluslararası İktisat I3+1+03,506

Dersin Detayları
Dersin Dili Almanca
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İktisat (Almanca)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilere, küreselleşmenin reel ekonomik sonuçları (ticaret ve uluslararası faktör göçü) ve dış ticaret politikalarının olanakları ve sınırları hakkında sağlam bir anlayış kazandırmak.
(Erlangung eines fundierten Verständnisses der realwirtschaftlichen
Folgen der Globalisierung (Handel und internationale Faktorwanderung) und der Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Außenhandelspolitik.)
Dersin İçeriği Uluslararası mal ve hizmet ticaretine ve dış ticaret politikalarının temel teorilerine giriş; uluslararası iktisatta heterodoksiye giriş.
(Einführung in die hauptsächlichen Theorien des Außenhandels und der staatlichen Außenhandelspolitik; Einführung in die Heterodoxie in der internationalen Wirtschaft.)
Dersin Yöntem ve Teknikleri Düz Anlatım, Problem Çözme ve Tartışma
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Elif Nuroğlu nuroglu@tau.edu.tr
Dersi Verenler Prof.Dr. Elif Nuroğlu nuroglu@tau.edu.tr
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim Başaran ibrahim.basaran@tau.edu.tr
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Krugman, P. R., M. Obstfeld, M. J. Melitz (2019): Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der Außenwirtschaft. Hallbergmoos: Pearson Deutschland. 11. und aktualisierte Auflage. Van den Berg, H. (2017): International Economics: A Heterodox Approach. New York and London: Routledge. Info: https://www.taylorfrancis.com/books/9781315671611 The CORE Team (2017): "Ch. 18. The nation and the world economy", in: The Economy: Economics for a Changing World. OUP. Internet: https://core-econ.org/the-economy/book/text/18.html Beck, H. (2016): Globalisierung und Außenwirtschaft: Eine praktische Einführung mit vielen Beispielen und Übungsaufgaben. München: Verlag Franz Vahlen. Barriel, Maria; Mark Dean (2004): "Why has World Trade Grown Faster than World Output?". Bank of England Quarterly Bulletin, Autumn 2004.
Krugman, P. R., M. Obstfeld, M. J. Melitz (2019): Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der Außenwirtschaft. Hallbergmoos: Pearson Deutschland. 11. und aktualisierte Auflage.
Beck, H. (2016): Globalisierung und Außenwirtschaft: Eine praktische Einführung mit vielen Beispielen und Übungsaufgaben. München: Verlag Franz Vahlen.
Sachs, J. D.; P. B. Larrain (1993): Ch. 21: "Tradable and Nontradable Goods", in: Macroeconomics in the Global Economy. Prentice Hall.
https://classroom.google.com
-
-

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Sosyal Bilimler %90

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 20
Ödev 10 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
12
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 180

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Dış ticaretin saf / reel iktisadi analizinde ustalaşma (Beherrschung der reinen wirtschaftswissenschaftlichen Analyse des Außenhandels)
2 Dış ticaret politikalarının sebep ve sonuçlarının iktisadi analizinde ustalaşma (Beherrschung der wirtschaftswissenschaftlichen Analyse der Außenhandelspolitiken)
3 Uluslararası ekonomik ilişkilerin heterodoks iktisadi analizinde ustalaşma (Beherrschung der heterodoxen wirtschaftswissenschaftlichen Analyse der internationalen Wirtschaft)


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Uluslararası İktisada Giriş: Konular, Dersin Planı ve Kaynaklar (Einführung in die internationale Wirtschaft: Gliederung der Themen und Plan und Quellen der Vorlesung) * KOM (2019), Kap. 1, Einführung. * VDB (2017), Kap. 1, Interdependence.
2 Ekonomilerin Dışa Açıklığı ve Ekonomik Küreselleşme; Adam Smith'in Dış Ticaret Teorisine Katkıları (Offenheit der Volkswirtschaften und die wirtschaftliche Globalisierung; Beitraege von Smtih zur Aussenhandelstheorie) - * KOM (2019), Kap. 2, Der Welthandel im Überblick. * BD (2004). * Beck (2016), Kap. 1, Globalisierung: Eine Bestandsaufnahme. * VDB (2017), Kap. 1, Interdependence. * The CORE Team (2017), Ch. 18, The Nation and the World Economy
3 İşgücü Üretkenliği ve Karşılaştırmalı Üstünlikler: Ricardo Modeli (Arbeitsproduktivität und komparativer Vorteil: Das Ricardo-Modell) - * KOM (2019), Kap. 3, Arbeitsproduktivität und komparativer Vorteil: Das Ricardo-Modell.
4 Spesifik (Sektöre Özgü) Faktörler Modeli ve Gelir Dağılımı (Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung) * KOM (2019), Kap. 4, Spezifische Faktoren und Einkommensverteilung
5 Kaynaklar ve Dış Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli (Ressourcen und Handel: Das Heckscher-Ohlin-Modell) * KOM (2019), Kap. 5, Ressourcen und Handel: Das Heckscher-Ohlin-Modell.
6 Standart Dış Ticaret Modeli (Das Standardmodell des Handels) * KOM (2019), Kap. 6, Das Standardmodell des Handels.
7 Diğer Saf/Reel Dış Ticaret Teorisi Modelleri (Weitere Modelle der reinen Außenhandelstheorie) * KOM (2019), Kap. 8, Unternehmen in der globalen Wirtschaft: Exportentscheidungen, Outsourcing und multinationale Unternehmen. * Sachs & Larrain (1993): Ch. 21: "Tradable and Nontradable Goods", Macroeconomics in the Global Economy.
8 Dışsal Ölçek Ekonomileri ve Üretim Yeri Seçimi (Externe Skalenerträge und die Wahl von Produktionsstandorten); Ara Sınav * KOM (2019), Kap. 7, Externe Skalenerträge und die Wahl von Produktionsstandorten.
9 Dış Ticaret Politikası Araçları (Die Instrumente der Außenhandelspolitik) * KOM (2019), Kap. 9, Die Instrumente der Außenhandelspolitik.
10 Dış Ticaret Politikalarının Politik İktisadı (Die politische Ökonomie der Handelspolitik) * KOM (2019), Kap. 10, Die politische Ökonomie der Handelspolitik.
11 Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Politikası (Handelspolitik in Entwicklungsländern) * KOM (2019), Kap. 11, Handelspolitik in Entwicklungsländern
12 Dış Ticaret Politikasının Tartışmalı Konuları (Streitfragen der Handelspolitik) * KOM (2019), Kap. 12, Streitfragen der Handelspolitik.
13 Uluslararası İktisatta Heterodoksiye/Çoğulculuğa Giriş (Einführung in die Heterodoxie/Pluralismus) in der internationalen Wirtschaft * VDB (2017), Kap. 2, Introduction to Heterodoxy. * VDB (2017), Kap. 4, International Trade: Beyond the Neoclassical Perspective. * The CORE Team (2017), Kap. 18, The Nation and the World Economy
14 Uluslararası İktisatta Heterodoksiye/Çoğulculuğa Giriş (Einführung in die Heterodoxie/Pluralismus) in der internationalen Wirtschaft
15 Özet ve Kapanış Düşünceleri (Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 1 5 3 4 4 5 4 4 5
Ö1
Ö2
Ö3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.tau.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=59206&lang=tr