Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
6VWL302Uluslararası İktisat II3+1+03,506

Dersin Detayları
Dersin Dili Almanca
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İktisat (Almanca)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilere, küreselleşmenin parasal ekonomik sonuçları (ticaret ve uluslararası faktör göçü) ve dış ticaret politikalarının olanakları ve sınırları hakkında sağlam bir anlayış kazandırmak.
(Erlangung eines fundierten Verständnisses der monetären Folgen und Auswirkungen der Globalisierung (steigende internationale Abhängigkeit durch Handels- und Finanzströme) und der Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Außenwirtschaftspolitik.)
Dersin İçeriği Başlıca parasal uluslararası mal, hizmet ve faktör hareketleri ile ilgili uluslararası iktisat politikaları hakkındaki temel teorilere giriş; uluslararası iktisatta heterodoksiye giriş.
(Einführung in die hauptsächlichen monetären Theorien der Außenwirtschaft und der staatlichen Außenwirtschaftspolitik; Einführung in die Heterodoxie in der internationalen Wirtschaft.)
Dersin Yöntem ve Teknikleri Düz Anlatım, Problem Çözme, Tartışma
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Elif NUROĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Elif NUROĞLU
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim Başaran
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Krugman, P. R., M. Obstfeld, M. J. Melitz (2019): Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der Außenwirtschaft. Hallbergmoos: Pearson Deutschland. 11. und aktualisierte Auflage.
Krugman, P. R., M. Obstfeld, M. J. Melitz (2019): Internationale Wirtschaft: Theorie und Politik der Außenwirtschaft. Hallbergmoos: Pearson Deutschland. 11. und aktualisierte Auflage.
Van den Berg, H. (2017): International Economics: A Heterodox Approach. New York and London: Routledge. Info: https://www.taylorfrancis.com/books/9781315671611
Pilbeam, Keith, Joscha Beckmann (2017): Internationale Wirtschaft: Wechselkurse, Zahlungsbilanz und Weltwährungssystem. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.
The CORE Team (2017): Ch. 18: “The nation and the world economy", in: The Economy: Economics for a Changing World. OUP. Internet: https://core-econ.org/the-economy/book/text/18.html
Beck, H. (2016): Globalisierung und Außenwirtschaft: Eine praktische Einführung mit vielen Beispielen und Übungsaufgaben. München: Verlag Franz Vahlen.
Sachs, J. D.; P. B. Larrain (1993): Ch. 21: "Tradable and Nontradable Goods", in: Macroeconomics in the Global Economy. Prentice Hall.
Kibritçioğlu, Aykut (1996): Uluslararası (Makro)İktisat. Ankara: 72 TDF.
Appleyard, D. R. and A. J. Field (2014): International Economics. New York: McGraw-Hill/Irwin, 8th ed.
https://classroom.google.com
https://classroom.google.com
https://classroom.google.com

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %90
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0
Alan Bilgisi %0

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ödev 8 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
SUNUM 1 % 20
Toplam :
10
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 4 60
Sınıf Dışı Ç. Süresi 15 4 60
Ödevler 8 5 40
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 180

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Uluslararası iktisadi ilişkilerin parasal iktisadi analizinde ustalaşma (Beherrschung der wirtschaftswissenschaftlichen Analyse der monetären internationalen Wirtschaftsbeziehungen)
2 Parasal uluslararası iktisat politikalarının sebep ve sonuçlarının iktisadi analizinde ustalaşma (Beherrschung der wirtschaftswissenschaftlichen Analyse der monetaeren Außenwirtschaftspolitiken)
3 Uluslararası ekonomik ilişkilerin heterodoks iktisadi analizinde ustalaşma (Beherrschung der heterodoxen wirtschaftswissenschaftlichen Analyse der internationalen Wirtschaft)


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Parasal Uluslararası İktisada Giriş: Dersin Konu, Plan ve Kaynakları (Einführung in die internationale monetäre Wirtschaft: Gliederung der Themen und Plan und Quellen der Vorlesung) * KOM (2019), Kap. 1. * PB (2017), Einleitung. * AF (2014), Kap. 1. * VDB (2017), Kap. 1. * Kibritçioğlu (1996).
2 Reel Dış Ticaret Teorileriyle İlgili Seçilmiş Bazı Kavramlar ve Piyasa Başarısızlığı – Korumacılık İlişkisi (Abschließende Bemerkungen über die realen Theorien der Außenwirtschaft: ausgewählte Begriffe, Marktversagen und Protektionismus) * KOM (2019), Kap. 5 und 6. * Pugel (2016), Kap. 10
3 Makroekonomik Ulusal Gelir Muhasebesi ve Ödemeler Dengesi (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Zahlungsbilanz) * KOM (2019), Kap. 13. * VDB (2017), Kap. 11. * PB (2017), Kap. 2. * AF (2014), Kap. 19 und 24.
4 Döviz Kurları ve Döviz Piyasası: Bir Varlık Piyasası Yaklaşımı (Wechselkurse und Devisenmarkt: Ein Vermögensmarkt-Ansatz) * KOM (2019), Kap. 14. * VDB (2017), Kap. 12. * PB (2017), Kap. 1. * AF (2014), Kap. 20.
5 TNT Modeli: Malların ve Hizmetlerin Dış Ticaret Konu Olamamasının Sonuçları (Das TNT-Modell: internationale Nicht-Handelbarkeit der Güter und Dienstleistungen) * Sachs und Larrain (1993), Kap. 21. * KOM (2019), Kap. 22. * VDB (2017), Kap. 4.1 und 4.2.
6 Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları (Geld, Zinssätze und Wechselkurse) * KOM (2019), Kap. 15.
7 Uzun Vadede Fiyat Düzeyi ve Döviz Kuru (Preisniveaus und Wechselkurs in langer Frist) * KOM (2019), Kap. 16. * VDB (2017), Kap. 12.5. * PB (2017), Kap. 6.
8 Kısa Vadede Üretim ve Döviz Kuru (Produktion und Wechselkurs in kurzer Frist); Ara sınav * KOM (2019), Kap. 17.
9 Sabit Döviz Kurları Sistemi ve Döviz Piyasasına Müdahaleler (Feste Wechselkurse und Devisenmarktinterventionen) * KOM (2019), Kap. 18.
10 Uluslararası Para Sistemine Tarihsel Bir Bakış (Das internationale Währungssystem: Ein historischer Überblick) * KOM (2019), Kap. 19. * VDB (2017), Kap. 15, 16 und 17. * PB (2017), Kap. 10. * AF (2014), Kap. 29.
11 Finansal Küreselleşme: Fırsatlar ve Krizler (Finanzielle Globalisierung: Chancen und Krisen) * KOM (2019), Kap. 20.
12 Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Türleri, Aşamaları ve Teorileri (Typen, Stufen und Theorien der internationalen Wirtschaftsintegration) * KOM (2019), Kap. 21. * VDB (2017), Kap. 1.3 und 1.4. * PB (2017), Kap. 13. * AF (2014), Kap. 17.
13 Çevre ve Uluslararası Mal Ticareti (Umwelt und Außenhandel) * Pugel (2016), Kap. 13
14 Gelişmekte Olan Ülkeler: İktisadi Büyüme, Kriz, Reform ve Küresel Gelir Eşitsizliği (Wachstum, Krise und Reform in Entwicklungsländer und internationale Einkommensungleichheit) * KOM (2019), Kap. 22. * VDB (2017), Kap. 7.1, 7.2 und 7.3. * PB (2017), Kap. 14.
15 Final


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 1 5 3 4 4 5 4 4 5
Ö1
Ö2
Ö3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.tau.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=59210&lang=tr