Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
5VWL419Türkiye Ekonomisinin Gelişimi3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Almanca
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İktisat (Almanca)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilere, Türkiye ekonomisinde 1923’ten bu yana yaşanan sektörel ve makroekonomik gelişmeleri ve uygulanan iktisat politikalarının etkilerini anlamak ve analiz edebilmek için gerekli yöntemsel, kuramsal ve ampirik bilgi ve becerileri kazandırmak. (Den Studierenden die notwendigen methodischen, theoretischen und empirischen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, um die sektoralen und makroökonomischen Entwicklungen in der türkischen Wirtschaft und die Auswirkungen der umgesetzten Wirtschaftspolitik seit 1923 zu verstehen und zu analysieren.)
Dersin İçeriği 1923 yılından itibaren Türkiye ekonomisinde yaşanan sektörel gelişmeler, makroekonomik değişkenlerin gelişimi, uygulanan ekonomi politikaları, yapısal reformlar ve tüm bu gelişmeler ve etkileşimlerle ilgili küresel ekonomik arka plan. (Sektorale Entwicklungen in der türkischen Wirtschaft, die Entwicklung makroökonomischer Variablen, durchgeführte Wirtschaftspolitiken und Strukturreformen sowie der weltwirtschaftliche Hintergrund im Zusammenhang mit all diesen Entwicklungen und Wechselwirkungen seit 1923.)
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aykut Kibritçioğlu
Dersi Verenler Prof.Dr. Aykut Kibritçioğlu
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim Başaran ibrahim.basaran@tau.edu.tr
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Pamuk, Şevket (2014): Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %10
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %90
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Kısa Sınav 0 % 0
Ödev 0 % 0
Devam 0 % 0
Uygulama 0 % 0
Proje 0 % 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 5 70
Ödevler 2 24 48
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 180

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Türkiye ekonomisinde gerçekleşen sektörel, makroekonomik ve iktisat politikası değişimlerini alt-dönemler itibariyle kavramak. (In der Lage sein, die sektoralen, makroökonomischen und wirtschaftspolitischen Veränderungen in der türkischen Wirtschaft in Teilzeiträumen zu verstehen.)
2 Türkiye ekonomisinde gerçekleşen sektörel, makroekonomik ve iktisat politikası değişimlerini alt-dönemler itibariyle analiz edebilmek. (In der Lage sein, die sektoralen, makroökonomischen und wirtschaftspolitischen Veränderungen in der türkischen Wirtschaft nach Teilzeiträumen analysieren zu können.)
3 Küresel ekonomi içinde Türkiye’de yaşanan ekonomik ve iktisat politikası sorunlarıyla ilgili politika önerileri geliştirebilmek. (In der Lage sein, politische Implikationen in Bezug auf die wirtschaftlichen (und/oder wirtschaftspolitischen) Probleme abzuleiten, die in der Türkei innerhalb der Weltwirtschaft aufgetreten sind.)


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş (Einführung)
2 Türkiye Ekonomisiyle İlgili Literatür ve İstatistiksel Veri Arama Yöntemleri (Literatur- und statistische Datensuchmethoden in Bezug auf die türkische Wirtschaft)
3 Türkiye Ekonomisiyle İlgili İstatistiksel Verilerin Derlenip Paket Programlar Yardımıyla İşlenmesi (Zusammenstellung und Verarbeitung statistischer Daten zur türkischen Wirtschaft mit Hilfe von Softwarepaketen)
4 Konuk Konuşmacı I; Örnek Olay/Konu I (Gastvortrag I; Fallstudie I)
5 Ders Yok (29 Ekim Bayramı) (Kein Unterricht (29. Oktober))
6 Konuk Konuşmacı II; Örnek Olay/Konu II (Gastvortrag II; Fallstudie II)
7 Konuk Konuşmacı III; Örnek Olay/Konu III (Gastvortrag III; Fallstudie III)
8 Konuk Konuşmacı IV; Örnek Olay/Konu IV (Gastvortrag IV; Fallstudie IV)
9 Arasınav (Zwischenprüfung)
10 Örnek Olay/Konu V (Fallstudie V)
11 Konuk Konuşmacı V; Örnek Olay/Konu VI (Gastvortrag V; Fallstudie VI)
12 Örnek Olay/Konu VII (Fallstudie VII)
13 Örnek Olay/Konu VIII (Fallstudie VIII)
14 Öğrenci Sunumları I (Präsentationen der Studierenden I)
15 Öğrenci Sunumları II (Präsentationen der Studierenden II)
16 Dönem Sonu Sınavı (Endprüfung)


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
Ö1 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5
Ö2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Ö3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.tau.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=59215&lang=tr