Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
5VWL421Dünya Ekonomisinin Güncel Sorunları3+0+036

Dersin Detayları
Dersin Dili Almanca
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı İktisat (Almanca)
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dünya ekonomisinin yapısını ve dünya ekonomisindeki başlıca eğilim ve gelişmeleri anlayıp iktisat analiz aletleri yardımıyla analiz edip yorumlayabilmek. (Die Struktur der Weltwirtschaft und die wichtigsten Trends und Entwicklungen in der Weltwirtschaft verstehen und mit Hilfe wirtschaftlicher Analysetools analysieren und interpretieren können.)
Dersin İçeriği Dünya ekonomisindeki başlıca ilişki ve eğilimler; mal, hizmet, faktör, para ve finans piyasalarındaki başlıca makroekonomik gelişme ve etkileşimler; dünya ekonomisinde yaşanmış başlıca ekonomik ve finansal krizler. (Hauptsächliche Beziehungen und Trends in der Weltwirtschaft; hauptsächliche makroökonomische Entwicklungen und Wechselwirkungen auf Güter-, Dienstleistungs-, Faktor-, Geld- und Finanzmärkten; hauptsächliche Wirtschafts- und Finanzkrisen in der Weltwirtschaft.)
Dersin Yöntem ve Teknikleri Düz anlatım, problem çözme, tartışma.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aykut Kibritçioğlu
Dersi Verenler Prof.Dr. Aykut Kibritçioğlu
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Nur Banu Kartal
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Siebert, H. (1997/2017): Weltwirtschaft. UTB.
Sander, H. (2022): Understanding the New Global Economy - A European Perspective. Routledge.
http://classroom.google.com

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %0
Mühendislik Bilimleri %0
Mühendislik Tasarımı %0
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %0
Fen Bilimleri %0
Sağlık Bilimleri %0

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 20
Ödev 1 % 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
3
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 5 70
Ödevler 1 30 30
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 22 22
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 180

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Dünya ekonomisindeki güncel genel eğilimleri anlamak ve analiz etmek. (Aktuelle allgemeine Trends in der Weltwirtschaft verstehen und analysieren.)
2 Daha önceki iktisat derslerinde öğrenilen teorik analiz aletlerini küresel ekonomik yapı ve gelişmeler üzerinde uygulayabilmek. (In der Lage sein, die in früheren VWL-Kursen erlernten theoretischen Analysewerkzeuge auf die globale Wirtschaftsstruktur und -entwicklung anzuwenden.)
3 Dünya ekonomisinde 1900'lerden bu yana yaşanmış ekonomik ve finansal krizleri, etkilerini ve bugüne yansımalarını anlamak ve analiz edebilmek. (Verständnis und Analyse der seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Weltwirtschaft aufgetretenen Wirtschafts- und Finanzkrisen, ihrer Auswirkungen und ihrer Auswirkungen auf die Gegenwart.)


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş (Einführung)
2 Dünya Ekonomisinin Görünümü ve Başlıca Küresel Ekonomik Eğilimler (Die weltwirtschaftliche Sicht und Entwicklungstendenzen in der Weltwirtschaft)
3 Küresel ekonomide mal piyasaları ve iktisadi büyüme süreçleri (Die Gütermärkte und Wachstumsprozesse in der Weltwirtschaft) [1]
4 Küresel ekonomide mal piyasaları ve iktisadi büyüme süreçleri (Die Gütermärkte und Wachstumsprozesse in der Weltwirtschaft) [2]
5 Dünya ticareti: ulusal korumacılık ve küresel serbest ticaret (Welthandel: Nationaler Protektionismus vs weltweiter Freihandel)
6 Devletler arasındaki kuruluş yeri rekabeti ve küresel yatırımlar (Standortwettbewerb von Staaten und globale Investitionen)
7 Uluslararası Hizmet Ticareti (Internationaler Handel mit Dienstleistungen)
8 Küresel ekonomide para ve finansal piyasalar (Die Geld- und Finanzmärkte in der Weltwirtschaft); Arasınav (Zwischenprüfung)
9 Küresel ekonomide gelişmekte olan ülkeler (Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft)
10 Küresel ekonomide başlıca ekonomik ve finansal krizler (Wirtschafts- und Finanzkrisen in der Weltwirtschaft) [1]
11 Küresel ekonomide başlıca ekonomik ve finansal krizler (Wirtschafts- und Finanzkrisen in der Weltwirtschaft) [2]
12 Genel Tartışma (Allgemeine Diskussion) [1]
13 Genel Tartışma (Allgemeine Diskussion) [2]
14 Genel Tartışma (Allgemeine Diskussion) [3]
15 Final Sınavı (Endprüfung)


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 5 2 2 5 5 3 4 4 3 4
Ö1
Ö2
Ö3

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.tau.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=59220&lang=tr