İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (Almanca) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BWL181 İşletmeye Giriş 2+2+0 Zorunlu 6
DEU111 İktisatçılar İçin Almanca I 2+0+0 Zorunlu 3
ENG101 İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 2
HUK931 Hukuka Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
VWL101 İktisada Giriş I 2+2+0 Zorunlu 6
VWL103 Matematik I 2+2+0 Zorunlu 5
VWL105 İstatistik I 2+2+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DEU112 İktisatçılar İçin Almanca II 2+0+0 Zorunlu 3
ENG102 İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 2
VWL102 İktisada Giriş II 2+2+0 Zorunlu 6
VWL104 Matematik II 2+2+0 Zorunlu 5
VWL106 İstatistik II 2+2+0 Zorunlu 5
VWL108 Bilimsel Çalışma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
VWL110 Bilgisayar Programlaması ve Kullanımına Giriş 0+2+0 Zorunlu 3
VWL112 Toplumbilime Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BWL183 Muhasebenin Temelleri 2+2+0 Zorunlu 5
ENG201 İngilizce III 3+0+0 Zorunlu 2
POL191 Siyaset Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
VWL201 Mikro İktisat 2+2+0 Zorunlu 6
VWL203 İktisadi Tarih 3+0+0 Zorunlu 6
VWL205 Ekonometri I 2+2+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ENG202 İngilizce IV 3+0+0 Zorunlu 2
VWL202 Makro İktisat 2+2+0 Zorunlu 6
VWL204 Oyun Teorisi 2+2+0 Zorunlu 5
VWL206 Ekonometri II 2+2+0 Zorunlu 6
VWL208 Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı 3+0+0 Zorunlu 5
VWL210 Para, Banka ve Finans Piyasaları 2+2+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ENG301 İleri İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 2
TUR001 Türkçe I 2+0+0 Zorunlu 2
VWL301 Uluslararası İktisat I 3+1+0 Zorunlu 6
VWL303 Kamu Maliyesi ve Kamu İktisadı 3+0+0 Zorunlu 5
VWL305 Davranışsal İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] VWLSD5 Seçmeli Ders 5 - Seçmeli 10 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ENG302 İleri İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 2
TUR002 Türkçe II 2+0+0 Zorunlu 2
VWL302 Uluslararası İktisat II 3+1+0 Zorunlu 6
VWL304 İktisadi Düşünceler Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
VWL306 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3+1+0 Zorunlu 5
VWL308 Sanayi ve Yenilik İktisadı 3+0+0 Zorunlu 5
VWL310 Seminer 2+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] ÜSD000 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu - Seçmeli 4 1
 [G] VWLSD7 Seçmeli Ders IV - Seçmeli 24 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
VWL410 Bitirme Tezi ve Kolokyum 2+0+0 Zorunlu 12
 [G] VWLSD8 Seçmeli Ders V - Seçmeli 16 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.tau.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5729